สร้างเครื่องส่งวิทยุแบบ CW ความถี่ 144 MHz

 

 

สร้างเครื่องส่งวิทยุแบบ CW ความถี่ 144 MHz

หลักการทำงานไม่ยุ่งยากครับ เริ่มต้นด้วยการสร้างวงจรกำเนิดความถี่ เราจะหาแร่ที่มีความถี่ 144 MHz เลยนั้นเป็นเรื่องยาก ไม่ค่อยมีใครทำกัน โครงงานนี้จะใช้แร่ 48 MHz เป็นตัวผลิตความถี่พื้นฐานออกมา และเราก็ดักความถี่ harmonic ที่ 3 ออกมาใช้งาน (harmonicที่ 3 คือ 48 MHz X 3 = 144 MHz) โดยใช้ L1 กับทริมเมอร์จะเป็นตัวกรองความถี่ 144 MHz ออกมา

สร้างเครื่องส่งวิทยุแบบ CW ความถี่ 144 MHz

 

 

วงจรแค่นี้เราก็จะได้ความถี่ 144 MHz ออกมาแล้วครับ โดยจะปรับแต่งความถี่ที่ทริมเมอร์ี่ได้นิดหน่อย ในช่วงต้นแบนด์ แถว ๆ 144.000-144.050 MHz หลังจากนั้นเราก็นำความถี่ตรงนี้ไปทำการขยายสัญญาณให้แรงขึ้น

 

 

สัญญาณ 144 MHz ที่ผลิตขึ้นจะส่งมาขยายที่ Q2 ส่วนทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SA1015 หรือเบอร์แทน เป็นทรานซิสเตอร์แบบ PNP ต่อวงจรให้ทำหน้าที่ DC Switch เปิดปิดวงจร เมื่อขั้วต่อ CW Key ถูกต่อลงกราวด์ ทรานซิสเตอร์ก็จะนำกระแส ทำให้ Q2 ทำงาน การตัดต่อไฟ เราจะตัดไฟเฉพาะ Q2 เราจะไม่ตัดต่อทรานซิสเตอร์ทุกตัวในวงจร L2,L3 ต่อร่วมกับทริมเมอร์ เป็นวงจร resonant ให้ปรับจูนตรงนี้ให้ได้สัญญาณ 144 MHz ให้แรงที่สุด เพื่อส่งไปยังภาคขยายกำลังต่อไป

 

 

ภาคขยายกำลัง โดย 2N3386 วงจรนี้ขยายกำลังได้ประมาณ 0.5 - 1 วัตต์ ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณเข้ามา และแรงดันไฟเลี้ยง สัญญาณที่ถูกขยายจะถูกส่งไปยังวงจรกรองสัญญาณแล้วก็ส่งออกอากาศต่อไป

 

 

ตัวอย่างการทดลอง ส่งสัญญาณไปยัง HS8FLU ซึ่งอยู่ห่างออกไป 15 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000