ทดลองสร้างวงจร Converter

 

 

จากตัวอย่างวีดีโอ เป็นการทดลองแปลงความถี่จาก 21 MHz ของนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ให้รับด้วยวิทยุความถี่ 27 MHz หรือวิทยุ CB

 

วงจรพื้นฐาน พยายามปรับความถี่ Osc ให้ เข้าไกล้ หรือเท่ากับ 6.00 MHz มากที่สุด (ปรับที่ ทริมเมอร์ 2-25 pF) เพื่อเวลาแปลงความถี่ออกมาแล้ว ตัวเลขหน้าจอของเครื่องรับจะได้ตรงกัน เช่น ตอนนี้ รับฟังสัญญาณได้ที่ 27.040 MHz แสดงว่า กำลังฟังความถี่ 21.040 MHz อยู่ ส่วนการนำไปดัดแปลงเป็นความถี่อื่น ๆ สามารถทำได้เช่นเดียวกัน การต่อใช้งาน ต่อระหว่างสายอากาศกับเครื่องรับเดิม สำหรับวงจรนี้การปรับความถี่รับให้ปรับที่เครื่องรับวิทยุเดิม แต่ถ้าเครื่องรับวิทยุเดิมของเราเป็นแบบ วิทยุ CB 27 MHz 40 ช่อง อาจจะปรับความถี่ได้ไม่ต่อเนื่อง เราอาจจะจูนความถี่ Osc ของวงจรแทน (แล้วตั้งช่องเครื่องรับไว้ตายตัว)

 

 

เครื่องต้นแบบของผมเพิ่มวงจรขยาย RF เข้าไป ข้อมูลเพิ่มเติม / สอบถามได้ที่ http://hs8jyx.blogspot.com/2012/12/21-mhz-cb-27-mhz.html

 

 

 

 

 

HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000