ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ AM FM วิทยุสมัครเล่น เพื่อการศึกษา


สั่งซื้อชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ  AM FM ออนไลน์

เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์ มีทั้งแบบชุดคิทและชุดที่บัดกรีแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งซื้อออนไลน์คลิกที่นี่ (กรณีสั่งชุดเดียว)
เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
ชุดคิทเครื่องส่ง FM 76-108 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
ชุดคิทเครื่องส่ง FM 76-108 MHz 3 ทรานซิสเตอร์ เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง ข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งซื้อออนไลน์คลิกที่นี่ (กรณีสั่งชุดเดียว)
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง  
เป็นตัวใหม่ เน้นการใช้อุปกรณ์แบบ SMD ทั้งหมด 14 ช่องความถี่ สามารถเปิดปิดได้โดย DIP Switch ใช้ไฟเลี้ยงได้ 5-6 โวลต์ (อาจจะใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ หรือ Power Bank ก็ได้) ราคา 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
....ระยะทางการใช้งานประมาณ 100.เมตรในที่โล่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายอากาศที่ใช้ด้วย สัญญาณเข้ามี 2 ระดับ คือ Mic (สำหรับสัญญาณอ่อน ๆ)และ MP3 (สำหรับสัญญาณแรง ๆ)
ขนาดแผ่นวงจร 7.6X 4.8 cm
ภาคขยายกำลัง ทรานซิสเตอร์ 2SC3356
ภาพประกอบเพิ่มเติม

สั่งซื้อออนไลน์คลิก
ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลอง
ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลองของสถาบันการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ ระบบ CW (รหัสมอร์ส) ความถี่ 7 MHz กำลัง 0.5 วัตต์
สั่งซื้อคลิกที่นี่

ข้อมูลการทำงานของวงจรคลิกที่นี่
โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 76-108 MHz
โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 76-108 MHz
ใช้ไฟเลี้ยง 3-5 โวลต์
ใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ได้
มีไมค์ในตัว ถ้าต้องการใช้ไมค์ให้ถอดสายเจ็กสัญญาณ input ออก
ราคา 400 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง  (แรงกว่าตัวด้านบนเล็กน้อย)
14 ช่องความถี่
450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
ภาคขยายกำลัง ทรานซิสเตอร์ 2SC3357
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 สำหรับสถาบันการศึกษา
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 ใช้ไฟ 5 โวลต์จาก USB มีจุดสำหรับต่อสายอากาศ ปรับความถี่ได้โดยจูนค่า L
สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้
1-4 ชุด ชุดละ 350 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
5-9 ชุดชุดละ 325 บาท
10-15ชุดชุดละ 300 บาท
16-20 ชุดชุดละ 275 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิตเครื่องส่ง FM BA1404
ชุดคิตเครื่องส่ง BA1404 ขยายกำลังส่งด้วยทรานซิสเตอร์ 9018 วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง 3 โวลต์ ใช้สายเจ็กสัญญาณ input เป็นสายอากาศ ปรับความถี่ที่ส่งออกอกาศด้วย Variable Capacitor ขนาดแผ่นวงจร 5X5 cm ภาพเพิ่มเติมที่นี่
300 บาท ค่าส่ง 50 บาท
สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้
10-20 ชุดชุดละ 275 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท
ชุดเครื่องส่ง AM 50 mW เพื่อการศึกษา
สำหรับโรงเรียนที่ต้องการชุดคิทโปรดติดต่อล่วงหน้านะครับ
ราคา 
1 ชุด 350 บาท
2-10 ชุด 325 บาท
11-20 ชุด 300 บาท
21 ชุดขึ้นไป 290 บาท  

ราคานี้ รวมค่าจัดส่งแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://krabi-tvrepair.blogspot.com/2016/11/am-50-mw.html
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง กำลังส่ง 0.5 - 5 วัตต์ (สามารถปรับได้โดยเมนู)  
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง
- กำลังส่ง 0.5 - 5 วัตต์ (สามารถปรับได้โดยเมนู)
- ใช้ไฟ 12V กระแส 2A
-ปรับความได้ step ละ 0.1 MHz
- สัญญาณ input มี 2 ช่องทางคือ Mic และ AUX
- ใช้ทรานซิสเตอร์ C1971 เป็นภาคขยายกำลัง

จำเป็นต้องต่อกับสายอากาศภายนอกบ้านและควรติดตั้งพัดลมขนาดเล็ก

ราคา 1500 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
สั่งซื้อแบบออนไลน์ คลิก http://www.radio-diy.com/p/54
 
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ST. BH1417F และ BH1416F ระยะทาง100 เมตร  
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1417F 100 เมตรในที่โล่ง ๆ ระบบ PLL 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

ฺBH1416F ใช้ได้ในช่วงความถี่ 76.8-89.2 MHz (FM ญี่ปุ่น)
BH1417F ใช้ได้ในช่วงความถี่ 87.7-107.9 MHz
ขนาดแผ่นวงจร 4.5X8 cm
สั่งซื้อแบบออนไลน์คลิก http://www.radio-diy.com/p/22
ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ST. BH1415F 100 meters มีหน้าจอ ปรับความถี่แบบละเอียด 88-108 MHz (ต้องบัดกรีเอง่)
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1415F 100 เมตรในที่โล่ง ๆ มีหน้าจอ ปรับความถี่แบบละเอียด 87.5-108 MHz step ละ 0.1 MHz

สั่งซื้อแบบออนไลน์คลิก http://www.radio-diy.com/p/23
ขนาดแผ่นวงจร 4.5X8 cm
ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html

 

 

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000