ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ FM เพื่อการศึกษา

 

 

เครื่องส่ง FM 76-110 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
มีทั้งแบบชุดคิทและชุดที่บัดกรีแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิทเครื่องส่ง FM 76-108 MHz 3 ทรานซิสเตอร์
เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง  
เป็นตัวใหม่ เน้นการใช้อุปกรณ์แบบ SMD ทั้งหมด 14 ช่องความถี่ สามารถเปิดปิดได้โดย DIP Switch ใช้ไฟเลี้ยงได้ 5-6 โวลต์ (อาจจะใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ หรือ Power Bank ก็ได้) ราคา 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
....ระยะทางการใช้งานประมาณ 100.เมตรในที่โล่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายอากาศที่ใช้ด้วย สัญญาณเข้ามี 2 ระดับ คือ Mic (สำหรับสัญญาณอ่อน ๆ)และ MP3 (สำหรับสัญญาณแรง ๆ)
ขนาดแผ่นวงจร 7.6X 4.8 cm
ภาคขยายกำลัง ทรานซิสเตอร์ 2SC3356
ภาพประกอบเพิ่มเติม
ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลอง
ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลองของสถาบันการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
 
โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 87-108 MHz
ใช้ไฟเลี้ยง 3-5 โวลต์
ใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ได้
มีไมค์ในตัว ถ้าต้องการใช้ไมค์ให้ถอดสายเจ็กสัญญาณ input ออก
ราคา 400 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง  (แรงกว่าตัวด้านบนเล็กน้อย)
14 ช่องความถี่
500 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
ภาคขยายกำลัง ทรานซิสเตอร์ 2SC3357
ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องส่ง FM ขนาดเล็กความถี่ 65-125MHz
เครื่องส่ง FM ขนาดเล็กความถี่ 65-125MHz
ระยะทาง 50-200 เมตร ขึ้นอยู่กับสายอากาศและพื้นที่
ราคา 650 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) 
ใช้กับไฟ 12 โวลต์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 สำหรับสถาบันการศึกษา
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ใช้ IC BA1404 ใช้ไฟ 5 โวลต์จาก USB มีจุดสำหรับต่อสายอากาศ ปรับความถี่ได้โดยจูนค่า L
สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้
1-4 ชุด ชุดละ 350 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
5-9 ชุดชุดละ 325 บาท
10-15ชุดชุดละ 300 บาท
16-20 ชุดชุดละ 275 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุดคิตเครื่องส่ง FM BA1404
ชุดคิตเครื่องส่ง BA1404 ขยายกำลังส่งด้วยทรานซิสเตอร์ 9018 วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง 3 โวลต์ ใช้สายเจ็กสัญญาณ input เป็นสายอากาศ ปรับความถี่ที่ส่งออกอกาศด้วย Variable Capacitor ขนาดแผ่นวงจร 5X5 cm ภาพเพิ่มเติมที่นี่
300 บาท ค่าส่ง 50 บาท
สำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาใดต้องการ ต้องสั่งจองล่วงหน้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งดังนี้
10-20 ชุดชุดละ 275 บาท
20 ชุดขึ้นไป ชุดละ 250 บาท
ชุดเครื่องส่ง AM 50 mW เพื่อการศึกษา
สำหรับโรงเรียนที่ต้องการชุดคิทโปรดติดต่อล่วงหน้านะครับ
ราคา 
1 ชุด 350 บาท
2-10 ชุด 325 บาท
11-20 ชุด 300 บาท
21 ชุดขึ้นไป 290 บาท  

ราคานี้ รวมค่าจัดส่งแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://krabi-tvrepair.blogspot.com/2016/11/am-50-mw.html
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง กำลังส่ง 0.5 - 5 วัตต์ (สามารถปรับได้โดยเมนู)  
เครื่องส่ง FM แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง
- กำลังส่ง 0.5 - 5 วัตต์ (สามารถปรับได้โดยเมนู)
- ใช้ไฟ 12V กระแส 2A
-ปรับความได้ step ละ 0.1 MHz
- สัญญาณ input มี 2 ช่องทางคือ Mic และ AUX
- ใช้ทรานซิสเตอร์ C1971 เป็นภาคขยายกำลัง

จำเป็นต้องต่อกับสายอากาศภายนอกบ้านและควรติดตั้งพัดลมขนาดเล็ก

ราคา 1500 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
เครื่องส่ง FM 16 ช่องความถี่ติดรถยนต์  
เครื่องส่ง FM ติดรถยนต์ 16 ความถี่
850 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
ใช้ไฟ 9- 12 โวลต์ ใช้ในรถหรือในบ้านก็ได้
ระยะทางการส่ง ราว 50 เมตร รอบ ๆ บ้าน ตัวเครื่องนี้ใช้สายไฟเส้นเล็ก ๆ ข้างสายไฟ DC เป็นสายอากาศ
ภาพประกอบ รูปที่ 1 รูปที่ 2
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1417F และ BH1416F ระยะทาง100 เมตร  
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1417F 100 เมตรในที่โล่ง ๆ ระบบ PLL 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

ฺBH1416F ใช้ได้ในช่วงความถี่ 76.8-89.2 MHz (FM ญี่ปุ่น)
BH1417F ใช้ได้ในช่วงความถี่ 87.7-107.9 MHz
ขนาดแผ่นวงจร 4.5X8 cm

ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html
ชุดคิทเครื่องส่ง FM ST. BH1415F 100 meters มีหน้าจอ ปรับความถี่แบบละเอียด 88-108 MHz (ต้องบัดกรีเอง่)
ชุดคิตเครื่องส่ง FM ST. BH1415F 100 เมตรในที่โล่ง ๆ มีหน้าจอ ปรับความถี่แบบละเอียด 87.5-108 MHz step ละ 0.1 MHz
650 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) ถ้าต้องการเสาสไลต์ + 75 บาท

ขนาดแผ่นวงจร 4.5X8 cm
ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html
ชุดประกอบลงปริ้นซ์ FM ST. BH1415F 100 meters มีหน้าจอ บัดกรีและปรับแต่งแล้วตามรูป  
ชุดเครื่องส่ง FM ความถี่ 87.5-108 MHz แบบบัดกรีและปรับแต่งแล้ว ไม่มีกล่อง
ราคา 750 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องส่ง FM 14 ช่องความถี่ แบบลงกล่องแล้ว
เครื่องส่ง FM 14 ช่องความถี่ แบบลงกล่องแล้ว
ใช้กับไฟ 12 โวลต์ 
ราคา 850 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องส่ง FM พร้อมใชกำลังส่ง 5 วัตต์ 
กำลังส่ง 5 วัตต์  ปรับความถี่ที่หน้าจอแบบละเอียด Step ละ 0.1 MHz
ขนาดกล่อง 105mm(L)65mm(W)27mm(H)ราคา 1800 บาท พร้อส่ง (มีตัวเครื่อง สายเจ็ก อเดปเตอร์ แต่ไม่มีเสา)
รุ่นนี้จำเป็นต้องต่อเสาภายนอกให้ห่างจากเครื่องส่ง เสาต้องเป็นเสาสำหรับเครื่องส่ง FM ไม่อย่างนั้นค่า SWR สูงส่งออกไม่แรง รวมไปถึงตัวเครื่องจะร้อนมากด้วย ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html
เครื่องส่ง FM พร้อมใชกำลังส่ง 0.2 วัตต์ 
กำลังส่ง 0.2 วัตต์  ปรับความถี่ที่หน้าจอแบบละเอียด Step ละ 0.1 MHz 87 - 109 MHz
ขนาดกล่อง 105mm(L)65mm(W)27mm(H)ราคา 1550 บาท รวมค่าส่งแล้ว (มีตัวเครื่อง สายเจ็ก อเดปเตอร์ แต่ไม่มีเสา)
รุ่นนี้จำเป็นต้องต่อเสาภายนอกให้ห่างจากเครื่องส่ง เสาต้องเป็นเสาสำหรับเครื่องส่ง FM ไม่อย่างนั้นค่า SWR สูงส่งออกไม่แรง รวมไปถึงตัวเครื่องจะร้อนมากด้วย ตัวอย่างเสาแบบง่าย ๆ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html
สายอากาศแบบเจโฟล ทดลองแล้ว ส่งได้เป็นกิโลด้วยเครื่องส่ง 0.2 วัตต์ ในที่โล่ง http://hs8jyx.blogspot.com/2016/01/j-pole-fm.html

 

 

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร คลิกที่นี่ก่อนโทร