// สร้างเครื่องส่งวิทยุจากไอซีดิจิตอล :: แนะนำติชม :: แบบสายอากาศออนไลน์ :: CW Freak //

 

เป็นนักวิทยุแล้วพยายามหาความรู้จากวงการนี้ให้มากที่สุด

นำเสนอความรู้เบื้องต้นที่นักวิทยุสมัครเล่นควรรู้ ทั้งเรื่อง เครื่องรับ เครื่องส่ง ระบบสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่น สายนำสัญญาณ ระบบความปลอดภัย สัญญาณรบกวนต่าง ๆ ที่เกียวข้อง การตรวจซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านอิเล็คทรอนิกส์ รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ

ข่าวสารจากผู้จัดท

  

ทดลองสร้างวงจร Converter  

สร้างเครื่องรับ 21 MHz จากวงจร VFO 6 MHz 

สร้างเครื่องรับ 14MHz รับได้ทั้งแบนด์ ตัวอย่างการรับสัญญาณ http://youtu.be/DPY017Xv4-U แนวทางการประกอบที่ http://hs8jyx.com/file/14MHz-ex-vfo.pdf

สร้างเครื่องรับ (ส่ง) 27 MHz

 

ชุดคิตวงจร mc1496 เพิ่อรับ usb/lsb/cw

 

ทดลองเครื่องรับ 14 MHz

วงจร interface สำหรับระบบ Digital / sstv /rtty/psk/ Teamtalk .. ควบคุมการทำงานโดย Sound Card

โครงงานทดลอง ความคุมการทำงาน FT-897/FT-857 ด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยวงจร CW - Audio interface

MC1496 ต่อร่วมกับ Yaesu FT-411 รับ CW/SSB 

 

สร้างเครื่องส่งวิทยุแบบ CW ความถี่ 144 MHz

 

รางวัลที่ทุกคนสามารถตามล่าได้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็ตาม

 

สร้างเครื่องรับวิทยุย่าน 7 หรือ 14 MHz ไว้ฟังขั้นกลาง ราคาถูก

 

 

สร้าง เครื่องวัดความแรงคลื่นวิทยุ RF Field Strength Meter 

ทดลองสายอากาศแบบง่าย ๆ ด้วยหลอดไฟขนาดเล็ก

ทดลองสร้างเครื่องรับย่าน 7 MHz

ทดลองสร้าง วิทยุรับส่ง CW PIXIE II

ทดลองสร้าง วิทยุรับส่ง CW PIXIE II

ชุด Interface สำหรับส่ง รหัสมอร์ส แบบง่าย ๆ Update รองรับ Windows 7

ขั้วต่อสาย Coaxial แบบต่าง ๆ

ขั้วต่อสาย Coaxial แบบต่าง ๆ

วีอาร์ เออาร์ ซีบี (VR AR CB)

นักวิทยุสมัครเล่นในสมัยแรก ๆ มักจะถูกเรียกกันว่า VR .....วีอาร์ คืออะไร ???

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2524 กรมไปษณีโทรเลข ได้มีการทดลองให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศไทย ในรูปของนักวิทยุอาสาสมัคร หรือ วีอาร์ ซึ่งย่อมาจาก Voluntary Radio มีการกำหนดสัญญาณเรียกขานด้วย VR และตามด้วยตัวเลข จาก VR001 ไปตามลำดับก่อนหลัง อนุญาตให้ใช้ความถี่ได้ 3 ช่อง คือ 144.500 ,144.600 และ 144.700 MHz

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2530 กรมไปรษณีย์โทรเลข อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานและจัดการความถี่วิทยุแห่งชาติ (กบถ.) กำหนดให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนต้องใช้สัญญาณเรียกขานเป็นไปตามสากล เช่น VR001 เปลี่ยนเป็น HS1BA และ VR คนสุดท้ายคือ VR2953 นักวิทยุสมัครเล่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Amateur radio ตัวย่อก็คือ AR

ส่วนคำสุดท้ายคือ CB ซึ่งย่อมาจาก Citizen Band เป็นย่านความถี่เสรีให้ผู้ที่สนใจจะใช้งานวิทยุรับส่งติดต่อกันได้ โดยไม่มีการสอบรับใบอนุญาตแต่อย่งใด แต่จะเสียค่าธรรมเนียม ในการมีและใช้เครื่องวิทยุ ความถี่ที่เปิดให้ใช้ในประเทศไทยตอนนี้คือ คือ 27 MHz 78 MHz และ 245 MHz

เรียนรู้รหัส Morse

ดูรายการทั้งหมด

 

ตัวอย่าง การ QSO โหมด BPSK

ตัวอย่าง การ QSO โหมด RTTY

การทดลอง SSTV ใน Mode ต่าง ๆ

การทดลอง SSTV ใน Mode ต่าง ๆ

ฝึกรหัสมอร์สออนไลน์ ผ่านเว็บ http://lcwo.net

 

สถานีวิทยุสมัครเล่น HS8JYX ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/31 ถ.เจริญสุข ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร คลิกที่นี่ก่อนโทร